Anděl Podobnosti

04.05.2017

Anděl který je vidět jen v prvním okamžiku, připomíná zrcadlo vodopádu. V siluetě křídel anděla se tyčí proti sobě dvě stejné lidské tváře. Je zde zachycena symbolika poukazující na principy zrcadlení, přitažlivosti dvou stejných ač jiných. Obě tváře jsou stejné ale jedna je levá a druhá pravá. Stojí-li dva stejní lidé obličeji proti sobě jeden ve světlé místnosti, kdy světlo k němu přichází zezadu a má tvář zahalenou temnotou. Druhý v temné místnosti, kdy světlo k němu přichází zepředu a má osvícenou tvář. Který z nich je světlo a který tma? Ani sami neví ale mohou si navzájem dělat zrcadla.

"v temnotě podobnosti nacházíš světlo k sobě"